O projektu

Autorem projektu je Liga lidských práv, nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. V oblasti bezpečnostních sborů hájíme již více než 10 let případy lidí poškozených jednáním policie. Více informací získáte na webových stránkách www.ferovapolicie.cz

Efektivní vyšetřování je základ

Už od vzniku Ligy lidských práv prosazujeme právo na spravedlnost pro oběti nezákonného postupu policie. Pomohli jsme například muži, kterého policisté protiprávně drželi v cele, kde jej ponižovali a bili. V dalším případě jsme také pomohli příbuzným mladého muže, který za záhadných okolností zemřel na policejní služebně. Docílili jsme pro ně odškodnění za pochybení českých orgánů při vyšetřování případu. V obou těchto případech zcela zklamal český soudní systém a spravedlnosti bylo učiněno za dost až u Evropského soudu pro lidská práva.

Na našich webových stránkách www.llp.cz a www.ferovapolicie.cz si můžete přečíst o dalších případech zneužití moci policie. Ne vždy měly šťastný konec, ale právní obrana obětí a medializace jejich případů přispívá k lepšímu povědomí o právech jednotlivce. V poslední době také častěji spolupracujeme s příslušníky bezpečnostních sborů. V prosinci 2014 jsme pro ně a pro veřejnost uspořádali dva diskuzní semináře „Vyřizování stížností jako příležitost“ na téma získávání zpětné vazby od občanů. Snažíme se tak pomocí dialogu porozumět jejich práci a zároveň  dát příslušníkům bezpečnostních sborů možnost vyslechnout postoj veřejnosti.

Při pomoci klientům narážíme na opakující se problém. Je to především nefungující vyšetřování nezákonného jednání policistů uvnitř policie a naprosté selhání Generální inspekce bezpečnostních sborů, která neplní svou základní funkci. Tou je vyšetřování podezření z nelidského a ponižujícího zacházení. Například nedávno jsme podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva za klientku, které inspekce na její trestní oznámení ani neodpověděla.


Podpořili nás

Projekt Mapy korupce (MV-113706-36/OBJ/2013) byl podpořen Ministerstvem vnitra v rámci výzvy Prevence korupčního jednání pro rok 2014 Za finanční podporu děkujeme!